برچسب » سیدمحمد رهنما

درخواست رئیس ستادهای مردمی محسن رضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد از رئیس جمهور
3 ماه قبل

درخواست رئیس ستادهای مردمی محسن رضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد از رئیس جمهور

رئیس ستاد های مردمی دکتر رضایی در استان کهگیلویه و بویراحمد همزمان با سفر رئیس جمهور در درخواستی خطاب به آیت اله رئیسی نوشت.