برچسب » جهاد

احیاء جهاد سازندگی نیازمند وحدت نظر و همفکری همه جهادگران است
3 ماه قبل
مخبر:

احیاء جهاد سازندگی نیازمند وحدت نظر و همفکری همه جهادگران است

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به طرح موضوع احیاء جهاد سازندگی از سوی رییس جمهوری گفت: برای احیاء جهاد سازندگی باید با مشارکت و همفکری همه جهادگران به مدل و طرحی جامع دست پیدا کنیم به نحوی که خاطره شیرین فعالیت جهاد سازندگی در ذهن مردم زنده شود.