سخنی با مدیران خسته و بازنشسته در کهگیلویه و بویراحمد

بهتر است مدیران بازنشسته استانی و شهرستانی برای پیشبرد بهتر امور خودشان با مدیریت‌ها خداحافظی کرده و سکان امور را به جوان‌ترها بسپارند و با خاطره‌ای خوش وداع کنند چرا که معلوم نیست بعد از پایان کار دولت خاطره واگذاری مدیریت‌ها به خوشی امروز باشد.
کد خبر : 59712
تاریخ انتشار : شنبه 17 اکتبر 2020 - 7:34
سخنی با مدیران خسته و بازنشسته در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش عصرزاگرس، نسیم راوند فعال رسانه‌ای در استان کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی با اشاره به خستگی برخی مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد و ضعف مدیریت‌ها و همچنین تمدید بازنشستگی برخی از مدیران بازنشسته استانی و شهرستانی طی یادداشتی آورده است: استان کهگیلویه و بویراحمد همه ظرفیت‌ها و داشته‌های خداوندی از نفت و گاز و آب و گیاهان دارویی و جنگل و رودخانه و مواهب متعدد را دارد اما آن چه که باعث عقب ماندگی شده مدیرانی خسته هستند که البته وابسته صرف جریانات سیاسی و این اواخر جریانات فردی بوده و توان کار کردن ندارند.

استانی که این همه استعداد ناب انسانی دارد چرا باید به مدیران خسته و بازنشسته و البته وابسته به افراد خاص استفاده کند و دلیلی نیست که مدیریت‌ها چنین در استان تداوم داشته باشد در حالی که شاهد هیچ گونه ابتکار عملی از سوی این دسته از مدیران نیستیم.

انی حضور و تداوم مدیریت مدیران خسته در حالی است که چند ماه دیگر به پایان این دولت نداریم و حضور این مدیران خسته و بازنشسته دیگر سودی به حال استان ندارد و گره‌ای از مشکلات استان باز نمی کند.

البته شواهدی نیز وجود دارد که برخی از مدیران خسته و بازنشسته برای روزهای خاص در پیش رو به خصوص انتخابات آتی در پی استمرار حضور هستند که باید گفت این حضور هیچ تاثیری بر روند انتخابات اتی نخواهد داشت.

آن گونه که از گفتار و رفتار و عملکرد استاندار و معاون سیاسی وی در انتخابات ۲ اسفند مشاهده کردیم در صورت حضور این ۲ مدیر ارشد استانی روند به مانند همان انتخابات خواهد بود.

به هر حال بهتر است مدیران بازنشسته استانی و شهرستانی برای پیشبرد بهتر امور خودشان با مدیریت‌ها خداحافظی کرده و سکان امور را به جوان‌ترها بسپارند و با خاطره‌ای خوش وداع کنند چرا که معلوم نیست بعد از پایان کار دولت خاطره واگذاری مدیریت‌ها به خوشی امروز باشد.!