درحین عملیات قیر پاشی یکی ازخیابانهای شهر یاسوج ،خودروی قیرپاش شهرداری بنا به دلایلی نامعلوم طعمه حریق شد.

امیدمی رود مسئولان امردلایل این آتش سوزی را جهت تنویر افکارعمومی اطلاع رسانی نمایند./فریاد جنوب